Duurzz totaalconcept in de duurzaamheid 20 20 20

Doelstelling van duurzz

Klimaatdoelen

In december 2015 zijn op de wereldklimaatconferentie in Parijs de klimaatdoelen besproken en ook vastgelegd door alle partijen van de Verenigde Naties. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde in 2050 worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde.

De afspraken die ervoor moeten zorgen dat de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald, beslaan ongeveer 60 procent van de Europese broeikasgassenuitstoot. De uitstoot van de zware industrie, de overige 40 procent, wordt geregeld via het CO2-emissiehandelssysteem ETS. Over de aanscherping daarvan werd in november 2017 een akkoord gesloten.

In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover heeft het kabinet afspraken gemaakt met 40 partijen, waaronder werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050, dan moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.

Duurzame samenleving

We kunnen ons deel, hoe klein ook, in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving nu opstarten. En het mooie is, sommige antwoorden liggen echt voor de hand. Hoewel we soms door de bomen het bos niet meer zien, zijn er legio mogelijkheden die we door kunnen voeren in ons dagelijks leven om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan een beter en verantwoord milieu.
Duurzz voert in al zijn bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden zoveel aanvullingen als mogelijk door om vastgoed te verduurzamen. Afhankelijk van de technische en financiële mogelijkheden hebben wij duurzaam vastgoed als speerpunt. Start nu voor later.