Duurzz totaalconcept in de duurzaamheid Energie labels

Energielabel verplicht

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van gebouwen en/of appartementen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel laat de energieprestatie van het pand zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabel en energiezuinig gebouw.
De labelklassen voor gebouwen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Monumentale panden zijn uitgesloten van een verplicht energielabel.

Samengevat zijn de voordelen van goed geïsoleerd en energiezuinig voor u als eigenaar of gebruiker van al dan niet monumentaal vastgoed:

  • Behaaglijker en comfortabeler verblijf
  • Lagere energierekening
  • Minder CO2-uitstoot voor een beter milieu
  • Waardestijging van het vastgoed en kortere verkooptijd

Klimaatdoelstellingen

Verwacht wordt dat in 2023 ieder kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen.

Advies en aanvragen

Als bouwkundig adviesbureau verzorgt Duurzz uw energielabel alsmede het maatwerkadvies. Naast uw label beschikt u dan ook over de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Wij geven advies over de technische en economische haalbaarheid hiervan en informeren u over mogelijke consequenties voor het binnenklimaat. Duurzz staat ook voor u klaar om uw label te verhogen.

→ Lees meer over de overige diensten van Duurzz